KAZNENI BODOVI ISPITNE KOMISIJE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

Autoškola Traffic za Vas je pripremila kaznene bodove ispitne komisije

KAZNENI BODOVI ISPITNE KOMISIJE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

PRIPREMA ZA VOŽNJU

1.

Obavljanje pregleda prije upotrebe vozila

10

2.

Prilagođavanje vozačkog sjedišta i ogledala

10

3.

Korištenje sigurnosnog pojasa

100

4.

Upotreba svjetala

30

5.

Korištenje opreme vozila

10

6.

Postupak pokretanja motora

10

7.

Provjera da li su zatvorena sva vrata na vozilu

10

 

SAMO ZA C, CE, D, DE

8.

Provjera signalnih i kontrolnih uređaja

10

9.

Popunjavanje i postavljanje tahografskog listića

30

10.

Priključivanje/isključivanje priključnog vozila

10

11.

Provjera količine i pritiska zraka u kočionom sistemu

20

 

UKLJUČIVANJE VOZILA U SAOBRAĆAJ

12.

Polazi s mjesta trzanjem, motor se gasi

20

 

13.

Polazi sa aktiviranom parkirnom kočnicom

20

 

14.

Vozilo se vraća unazad prilikom polaska

20

 

15.

Odugovlači trenutak uključenja u saobraćaj - neodlučan

20

 

 

VOŽNJA U SAOBRAĆAJU

16.

Ne prilagođava brzinu i nepropisno mijenja stepene prenosa

20

17.

Zauzima nepravilan položaj vozilom u saobraćajnoj traci

20

18.

Vozi nedozvoljenom kolovoznom/saobraćajnom trakom

100

19.

Ne održava sigurnosni razmak vozila u koloni

30

20.

Nepravilno rukuje upravljačem, drži upravljač nepravilno

20

21.

Drži nogu na papučici spojnice za vrijeme vožnje

20

22.

Nepravilno usporava, naglo i forsirano koči

30

23.

Nepravilno vozi na nagibu, ne prilagođava stepen prenosa

20

24.

Ne koristi zvučne i svjetlosne znakove upozorenja

10

25.

Ne koristi propisno svjetla u vožnji u zavisnosti od saob. situacije

30

 

SAMO ZA B, BE, C, CE, D, DE

26.

Ne kontroliše vozilo pri vožnji unazad, gubi pravac, izlazi iz trake

30

27.

Nepravilan položaj tijela i ruku, nepravilno rukovanje upravjačem

20

 

SAMO ZA A, A1

28.

Ne koristi zaštitnu kacigu u skladu sa uputstvom proizvođača

100

29.

Nepravilno rukuje komandama (gas, spojnica), motor se gasi

20

30.

Ne daje znakove rukom ili pokazivačem smjera

50

31.

Kreće se van staze

100

32.

Nepravilno koči ili zaustavlja motocikl

30

33.

Spušta nogu na tlo ili gubi ravnotežu

50

 

POLUKRUŽNO OKRETANJE

34.

Nepravilno izvodi radnju polukružnog okretanja (2 pokušaja)

100

 

POSTUPANJE PREMA ZNAKOVIMA U SAOBRAĆAJU

35.

Ne postupa u skladu sa znakovima koje daju ovlaštena lica

100

36.

Ne postupa u skladu sa svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom

100

37.

Ne postupa u skladu sa saobraćajnim znakovima izričitih naredbi

100

 

BRZINA KRETANJA

38.

Ne prilagođava brzinu kretanja vozila uslovima ceste i saobraćaja

50

39.

Ne prilagođava brzinu kretanja vozila pri preticanju, obilaženju

50

40.

Prebrzo/presporo se približava i kreće kroz raskrsnicu

50

41.

Skreće ili prolazi krivinom neodgovarajućom brzinom

50

42.

Prekoračuje ograničenu brzinu ili prekasno smanjuje brzinu

100

43.

Ne prilagođava brzinu pri nailasku na djecu u blizini kolovoza

50

44.

Vozi nesigurno u višem stepenu prenosa

50

 

PARKIRANJE VOZILA

45.

Vozilo nije pravilno parkirano i osigurano od samopokretanja (2 pokušaja)

100

46.

Ne kontrolira vozilo, prelazi gabarite parkirne površine (2 pokušaja)

100

47.

Udara u drugo vozilo, ivičnjak ili drugi objekat

100

 

UPOZORENJE O NAMJERI IZVOĐENJA RADNJE

48.

Ne uključuje pokazivač smjera za vožnju unazad

30

49.

Ne daje pravovremeno znakove pokazivačima smjera

50

50.

Ne isključuje pravovremeno pokazivač smjera

20

 

POLAZAK VOZILA NA UZDUŽNOM NAGIBU

51.

Nepravilno polazi pomoću pomoćne kočnice (2 pokušaja)

100

52.

Nepravilno prolazi pomoću radne kočnice (2 pokušaja)

100

53.

Ne može krenuti na nagibu, motor se gasi (2 pokušaja)

100

54.

Vozilo se vraća unazad tako da je ugrožena sigurnost saobraćaja

100

 

VOŽNJA RASKRSNICOM I POŠTIVANJEPRVENSTVA PROLAZA

55.

Nepravilno se zaustavlja u zoni preglednosti na raskrsnici

50

56.

Postupa nepropisno prema pješacima

100

57.

Ne zna, neodlučan, ne poštuje ili nasilno ostvaruje prvenstvo prolaza

100

58.

Ne odustaje od prednosti prolaska

100

 

ZAUSTAVLJANJE VOZILA

59.

Nepravilno koči, zaustavlja vozilo u neodgovarajućem stepnu prenosa

20

60.

Nije zaustavio vozilo na sigurnom i propisanom mjestu

50

61.

Nije osigurao vozilo od samopokretanja

30

 

 

UTVRĐIVANJE UVJETA ZA SIGURNO OBAVLJANJE RADNJI VOZILOM U SAOBRAĆAJU

62.

Nije se uvjerio da radnje može obaviti bez opasnosti

30

63.

Nepravilno i nedovoljno provjerava saobraćajnu sitaciju

30

64.

Ne provjerava uvjete koristeći vozačeva ogledala

30

65.

Ne provjerava ili nedovoljno provjerava uvjete vožnje okretanjem glave

30

 

PRESTROJAVANJE, SKRETANJE I VOŽNJA U KRIVINAMA

66.

Prestrojava se nepravilno ili prekasno

30

67.

Pri skretanju nepravilno zauzima ili mjenja saobraćajnu traku

30

68.

Pogrešno koristi traku za ubrzavanja/usporavanje

30

69.

Pri skretanju vozi nepravilnom putanjom

30

70.

Pri skretanju ili u krivini nepravilno koči ili pritičće papučicu spojnice

30

71.

Nepravilno izlazi iz krivine ili vozi slalom

30

 

MIMOILAŽENJE, PRETICANJE, OBILAŽENJE

72.

Pri mimoilaženju/preticnju/obilaženju ne održava dovoljan razmak

30

73.

Ne propušta vozila prema pravilima mimoilaženja

50

74.

Pretiče ili obilazi na nedozvoljenom ili nesigurnom mjestu

100

75.

Neodlučan je ili rizičan kod izvođenja preticanja

40

76.

Pri preticanju ili obilaženju čini nepravilnu putanju vozilom

30

 

ODNOS KANDIDATA PREMA DRUGIM UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU

77.

Ometa ili ugrožava kretanje pješaka ili biciklista

100

78.

Na iznenadne saobraćajne situacije ne reaguje

100

79.

Ne prati saobraćajne situacije, ne reaguje na greške drugih

50

80.

Zapinje ili udara u objekat ili drugog učesnika u saobraćaju

100

81.

Nekorektan prema drugim učesnicima/nepredvidivo reaguje

100

 

ODNOS INSTRUKTORA VOŽNJE ZA VRIJEME POLAGANJA ISPITA

82.

Instruktor pomaže kandidatu (verbalno, rukom, glavom, pokretom,...)

100

83.

Instruktor reaguje na opasnu radnju upotrebom komandi vozila

100

84.

Kandidat ili instruktor ometaju provođenje ispita

100

 

ENES

060/328-7925

 

MELINA

062/800-850

MIRNES

061/982-274

Copyright © Autoškola Traffic Zenica by Enes Muračević

INSTRUKTORI

KANCELARIJA

032/405-112