"Traffic  d.o.o"

Autoškola "Traffic" Zenica

Autoškola "Traffic" Zenica vrši teoretsku obuku za sve kategorije, a praktičnu obuku za kategorije A, B i C1. Tel:032 405-112, Ulica:Dr.Mehmeda Spahe br5